Vznik spolku

Doplněny schválené stanovy a zápis ze schůze.

Pánové,
dle dohody na naší poslední schůzce, jsem nastudoval principy a postupy pro zápis a vedení spolku. Informace jsem čerpal hlavně zde:

Základem je svolat ustavující schůzi, o které musí být všichni informování min. 30 dní předem a musí být přesně určen čas a místo konání.
Na takto svolané schůzi si odsouhlasíme stanovy a vydáme “Usnesení ustavující schůze”, které je podkladem pro Krajský soud a společně se prezenční listinou je podmínkou zapsání do rejstříku spolků.

Schůze musí určit a do stanov zapsat, zda statutárním orgánem je Kolektivní výbor – Rada spolku (předseda, místopředseda a pokladník, popř. další členové rady), nebo zda je orgánem jednotlivec
většinou předseda).
Dále musí schůzce určit přesné stanovy, s názvem a sídlem spolku (návrh stanov najdete v příloze).

V naší FB skupině vznikne brzy možnost projevit svůj názor, tedy říct, zda chcete být zakládajícím členem spolku, či nikoliv. Následně zakládájící členové určí místo a čas ustavující schůze, popř. další detaily.

Prosím nebojte se vyjádřit, pište, ptejte se, pokud o nás víte jen z webu, pište do komentářů pod tímto článkem ;).

Modelům ZDAR!

Sdílej