RORburgring

Na podzim roku 2016 se nám podařilo pronajmout velký kus pozemku v areálu firmy Lahos, na kterém v současné době budujeme dráhu – RORburgring.

Z původního zalesněného pozemku jsme postupem času vybudovali plochu o velikosti 1700m² pokrytou jílem, na které se bude nacházet samotná dráha. Mimo klasické skoky, lavice, boule a jiné térení „nerovnosti“ je plánované i mimoúrovňové křížení.

V současné době není k dráze přivedená elektřina, nicméně pro závodní potřeby je dočasně uvažováno využití elektrocentrál.

Veškerou fotodokumentaci k dráze lze nalézt zde:

Technické údaje:

Délka:
Průměrný čas na kolo:
Povrch:
Převýšení:

Provozní řád RC dráhy:

 1. Vstup a činnost v areálu RC dráhy musí být v souladu s tímto provozním řádem a je na vlastní nebezpečí. Děti do ?? let se mohou v areálu pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18-let.
 2. Činnost v areálu RC dráhy je řízena pokyny organizátorů, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 3.  Veškeré činnosti a práce na dráze mohou být provozovány po dohodě s organizátory, případně s vedením spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
  ??Provozní doba RC dráhy:??
 4. Každý návštěvník RC dráhy je povinen udržovat čistotu a odpadky odkládat výhradně do odpadkových košů. Za vyprázdnění odpadkových košů odpovídá organizátor, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 5. Jízda s RC modely je povolena pouze na místech k tomu určeným, zákaz jízdy s modely v depu.
 6. Při létání s modely k tomu určenými, dbát zvýšené opatrnosti, zákaz létání s modely v depu.
 7. Během závodů, zákaz vstupu nepovolaným osobám do dráhy a do oblasti „startovací lavice“.
 8. V době pohybu na dráze a v jeho okolí se musí každý chovat tak, aby nezpůsobil škodu.
 9. Při zjištění závady okamžitě ohlásit tuto skutečnost organizátorům, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 10. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu.
 11. Tento provozní řád areálu RC dráhy byl schválen Radou spolku 
  Rc Off-road Racing Ostrava. dne BBBBB a je platný od AAAAA.
SdílejShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone