RORburgring

Na podzim roku 2016 se nám podařilo pronajmout velký kus pozemku v areálu firmy Lahos, na kterém v současné době budujeme dráhu – RORburgring. O našem dřívější působení a snaze o vybudování dráhy více zde.

Z původního zalesněného pozemku jsme postupem času vybudovali plochu o velikosti 1700m² pokrytou jílem, na které se bude nacházet samotná dráha. Mimo klasické skoky, lavice, boule a jiné térenní “nerovnosti” je plánované i mimoúrovňové křížení.

V současné době není k dráze přivedená elektřina, nicméně pro závodní potřeby je dočasně uvažováno využití elektrocentrál.

 

Veškerou fotodokumentaci z výstavby dráhy lze nalézt zde

Technické údaje:

Plocha: 1700m²
Povrch: Jíl/Hlína
Převýšení: 3m
Terénní překážky: Mimoúrovňové křížení, Lavice, Boule, dvojskoky dropy atd..
Startovních pozic: 10 aut
Kategorie aut: 1/10 Buggy 2wd/4wd
                           1/10 Short course 2wd/4wd
                           1/8   Truggy
                           1/8   Buggy (elektro i spalovací) 
Kapacita tribuny: 10 osob

      

Provozní řád RC dráhy:

Vstupem na dráhu se zavazujete k dodržování právních předpisů ČR a provozního řádu RC dráhy.

 1. Vstup a činnost v areálu RC dráhy musí být v souladu s tímto provozním řádem a je na vlastní nebezpečí. Děti do 12 let se mohou v areálu pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti-let.
 2. Činnost v areálu RC dráhy je řízena pokyny organizátorů, případně vedení spolku
  Rc Off-road Racing Ostrava.
 3.  Veškeré činnosti a práce na dráze mohou být provozovány pouze po dohodě s organizátory, případně s vedením spolku Rc Off-road Racing Ostrava. Kontakty viz info níže
 4. Každý návštěvník RC dráhy je povinen udržovat čistotu a odpadky odkládat výhradně do odpadkových košů. Za vyprázdnění odpadkových košů odpovídá organizátor, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 5. Jízda s RC modely je povolena pouze na místech k tomu určeným, zákaz jízdy s modely v depu.
 6. Při létání s modely k tomu určenými, dbát zvýšené opatrnosti, zákaz létání s modely v depu.
 7. Během ježdění, platí zákaz vstupu nepovolaným osobám do dráhy a do oblasti “startovací lavice”. K volnému pohybu slouží chodník vybudovaný okolo dráhy
 8. Na dráze je zakázaná jízda na kolech, koloběžkách, motorkách a jiných dopravních prostředcích.
 9. V době pohybu na dráze a v jeho okolí se musí každý chovat tak, aby nezpůsobil škodu.
 10. Při zjištění závady okamžitě ohlásit tuto skutečnost organizátorům, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 11. Zákaz využívání dráhy za deště a po dešti. Povrch dráhy se tím ničí!
 12. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu.

Tento provozní řád areálu RC dráhy byl schválen Radou spolku Rc Off-road Racing Ostrava dne 1. 1. 2019 a je platný od 1. 4. 2019

Provoz a údržba naší dráhy něco stojí, proto Vás žádáme o uhrazení poplatku za užívání dráhy na den a to ve výši 50Kč/rcmodel na účet: 2701216233/2010, pro přímou platbu stačí naskenovat QR kód.

Pozn.: QR kód je důležité naskenovat
přes aplikaci internet banky.
NEPLATÍ PRO REGISTROVANÉ ČLENY!!!

Kontaktní informace:
Rc Off-road Racing Ostrava

roro@rorostrava.cz

+420 605 878 323

Aktuálně na dráze probíhají volné tréninky, buďto oficiální plánované členy spolku, případně po předchozí domluvě si každý může zajezdit individuálně dle svých možností.
Poplatky neplatí pro nedělní brigády pořádané RORO!!!

 

Sdílej