Modul ozubeného kola

Každé ozubené kolo je možné jednoznačně identifikovat počtem zubů a module (např. 28z m0,6).

Počet zubů je hodnota ke které jsme mohli dojít výpočtem, nebo technickými možnostmi zástavby motoru do modelu.

Modul ozubeného kola je hodnota exaktně daná a mohou se kombinovat pouze převodová kola stejného modulu. Můžeme se setkat se dvojím značením které je zapisováno různými obdobnými způsoby. Prvním je systém metrický se značením m0,6 nebo M1 atd., druhým je dp (diameter pitch) 28T DP48 nebo 13t dp64.

Mezi hodnotami je jednoduchý převod. DP=25,4/M

Pokud máme ozubené kolo u kterého známe počet zubu ale neznáme modul, zjistíme ho snadno. Změříme posuvným měřidlem průměr kola přes zuby Da. Pak vypočteme m=Da/(z+2)

Je dobré modul ozubeného kola proměřit a přepočítat. Né vždy používají výrobci správné značení a prodejci se vezou na stejné vlně. 

Kombinovat lze pouze kola která mají modul totožný na setiny. Při větší odchylce se budou kola rychle sjíždět a převod bude vykazovat větší hlučnost. 

Sdílej