Časování motorů 1

Jsem si vědom , že  pro offroady je to k ničemu, ale byl projeven zájem,takže údaje mých měření dávám k dispozici.

Jde o měření motoru vytáhnutého z modelu, takže bez zátěže.Hodnoty se zátěží a závislost rolloutu budou následovat po měřeních v tělocvičně.

Motor Tekin 17,5 rpm Redline 2 generace s různými rotory, regulace Tekin RS 2 generace v zeru(17,5 v zeru je dle stavebních pravidel pro GT v Le mans sérii).

Hodnoty napětí, otáčky jsou odečteny z grafu, který jde z reglu přenést do PC.

rotor 13,0 časování kV ot 7,4V
  0 1900 14200
  10 2000 15400
  20 2450 18200
  30 3900 28900
  40 6200 45800
rotor 12,5 časování kV ot 7,4V
  0 2200 16500
  10 2400 17800
  20 3400 25200
  30 5100 38000
  40 6500 48400
rotor 12,2 časování kV ot 7,4V
  0 2300 16800
  10 2500 18600
  20 3400 25300
  30 5400 40200
  40 7200 60700
Sdílej